MIAA-367 Sinisiraan ang asawa ng aking amo para sa paghihiganti...

 naglo-load 

Isang taon na ako sa Fujimori simula nang pumasok ako sa kumpanya. Nagpasya si Fujimori na pakasalan ang direktor. Kapag nahuli ako ng walang kwenta, tapos na. Nang sinubukan kong putulin ang relasyon, bumulong ang demonyo, Pwede bang layuan mo ako? Gusto kong makipagtalik sa iyo, kaya gusto ko pa ring gawin ito 1 Huwag gawin ito sa labas, ngunit gawin ito sa loob. 2 Upang walang mag-iwan ng bakas, ilagay kaagad ang x 3, at tapusin sa sandaling nasiyahan ka. Sundin ang tatlong panuntunang ito sa iyong desk. Sa meeting room. Sa meeting room. Agad Saddle Creampie lahat ng 8 sulok.

MIAA-367 Sinisiraan ang asawa ng aking amo para sa paghihiganti...