Dalhin mo ako sa isang paglalakbay at hahayaan kitang manligaw sa akin