Ang estudyante at ang kanyang masamang matalik na kaibigan

 naglo-load 

Siya ay itatalaga sa mga negosasyon sa negosyo kung saan nakasalalay ang kapalaran ng kumpanya at bibiyahe sa negosyo. Ang dahilan kung bakit ako na-assign sa negosasyong ito. Ito ay dahil ang presidente ng business partner na si Ozawa ay isang lalaking kilala sa kanyang pagmamahal sa mga babae at kayabangan. Ito ay isang plano upang dalhin siya, ang pinakamagandang babae sa kumpanya, sa isang matagumpay na deal, ngunit. Nang magsimula ang entertainment, napilitan si Ryou na magkaroon ng nakakahiyang sekswal na libangan kung saan ang katawan ay ginaganap sa harap ng amo. Nakaligtas siya sa malagkit na sexual harassment entertainment at bumalik sa kanyang lugar, ngunit nagsimula pa lang ang sexual entertainment ni Ozawa.

Ang estudyante at ang kanyang masamang matalik na kaibigan