Umuwi upang bisitahin ang isang maysakit na estudyante at samantalahin ito