Close siya kay TDTU at sa boyfriend niya sa motel room