Ang nakababatang kapatid na babae ay mahilig sa mga laro at ang nakatatandang kapatid na babae ay nagnakaw ng kanyang kasintahan sa likod mismo ng kanyang likuran

 naglo-load 

Nagpapahinga si Musa sa bahay habang pinapanood ang kanyang kasintahang gamer na si Bess na naglalaro ng mga online games. Sinimulan niya itong lambingin, na humahantong sa kaunting panunukso habang sinusubukan nitong mag-level up sa kanyang direktang misyon. Biglang nag doorbell! Si Charli, ang may-ari, ay dumating upang kunin ang upa. Hindi kayang bayaran ni Musa ngayong buwan at hindi ito ang unang pagkakataon. Dati nang nag-alok si Musa ng malaking serbisyo bilang kapalit ng pera sa isang demanding na si Charli - ngunit ngayon ay ayaw niyang mahuli ng kanyang kasintahang si Bess! Itinaboy ni Musa si Charli, ngunit bumalik si Charli sa kanyang ari-arian sa pamamagitan ng bintana at lihim na inaakit si Musa sa ilalim ng ilong ni Bess. Sa wakas, natauhan si Bess at napagtanto niyang magagawa rin niya ang kanyang bahagi para mag-ambag sa upa - na may mainit na tatlong bagay!

Ang nakababatang kapatid na babae ay mahilig sa mga laro at ang nakatatandang kapatid na babae ay nagnakaw ng kanyang kasintahan sa likod mismo ng kanyang likuran