Tingnan ang isang batang babae na nag-aaral sa ibang bansa sa iyong bansa