SSIS-616 Sinusuri ng babaeng doktor ang mga pasyente sa bahay

 naglo-load 

Dahil walang naiwan sa bahay, tinanggap ng batang nars ang imbitasyon ng doktor na alagaan ang matandang kalalabas lang sa ospital sa loob ng maikling panahon para sa matanda kalaunan, kumuha din siya ng ibang trabaho, alam ng lahat kung ano iyon, lalo pa siyang tinutulungan.

SSIS-616 Sinusuri ng babaeng doktor ang mga pasyente sa bahay