Ang babaeng cave ay bago sa propesyon kaya masipag siyang sumuso